Till­gänglighet för sommar­i­skeppsbron­.se

Det kommunala bolaget Södra Munksjöns Utvecklings AB i Jönköping äger och står bakom den här webbplatsen. Vi jobbar ständigt för att webbplatsen ska kunna användas av så många som möjligt.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport och beskriver hur www.sommariskeppsbron.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan påtala brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Sommariskeppsbron.se är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och vi jobbar löpande på att förbättra de delar av webbplatsen som vi upptäcker inte är det. Upptäcker vi nya problem eller saker vi missat försöker vi åtgärda dem direkt. Se avsnittet om innehåll som inte är helt tillgängligt nedan för mer information om vilka delar som är kvar att åtgärda.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Punkterna nedan listar webbplatsens, i nuläget, kända tillgänglighetsproblem som vi jobbar på att förbättra.

  • Vissa av de SiteVision-standardmoduler vi använder oss av kan ha brister som vi inte kan påverka. Vi hoppas att Sitevision åtgärdar problemet så snart som möjligt i kommande uppdateringar.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi jobbar hela tiden på att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav - meddela oss så vi får veta var problemet finns. Om du behöver innehåll från www.sodramunksjon.se som inte är tillgängligt för dig än får du också gärna höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig så gott vi kan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är de som ansvarar för tillsyn av webbplatser och till dem du anmäler bristande tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning via digg.se/tdosanmalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och framföra din kritik.

Konserter och utomhusfilm i Jönköping!

Sitt och njut eller röj loss ordentligt bland växtlighet, storslagna muralmålningar och ljusslingor på Jönköpings mysigaste innergård i Skeppsbron.